UVV 's-Hertogenbosch

SHUTTLE SERVICE

De werkzaamheden hebben betrekking op het vervoeren van het parkeerterrein naar het ziekenhuis vice versa. Passagiers kunnen instappen bij de opstapplaatsen van het maaiveld met daarop het woord Shuttleservice. Buiten deze plekken kunnen patienten en bezoekers door hun hand op te steken duidelijk maken dat zij van de shuttleservice gebruik willen maken.
De shuttle is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00-11.00 uur, 11.00-14.00 uur en 14.00-17.00 uur

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:
- de privacy van de passagier respecteert.
- zich niet uitlaat over medische specialisten, medewerkers van het ziekenhuis en/of medische behandelingen.
- tijdens de werkzaamheden eventueel een praatje maakt met de passagier maar wel de ogen op de weg houdt!
- niet aanhoudt als de passagier geen behoefte heeft om te praten.
- zorgvuldig en uiterst discreet omgaat met toevertrouwde informatie.

Halen en brengen