UVV 's-Hertogenbosch

De meeste projecten worden uitgevoerd in het Jeroen Bosch ziekenhuis maar er is ook een project op een andere locatie, namelijk het project Sanquin. Bij elk project wordt gewerkt met een aantal mensen in een team.

Het aantal mensen per team is per project verschillend.

Het werken met een team heeft tot voordeel dat er onderling gewisseld kan worden en dat er altijd ruimte is voor vervanging bij ziekte en/of vakantie van een vrijwilliger.
Voor alle projecten geldt dat aandacht geven aan patiënten en bezoekers belangrijk is.

Het JBZ vraagt voor de nieuwe vrijwilligers een VOG aan.