UVV 's-Hertogenbosch

SANQUIN

De taken van een vrijwilliger op een afnamelocatie van bloedbank Sanquin zijn gevarieerd en worden telkens als een vrijwilliger aanwezig is afgestemd met de projectleider van de UVV.

Het vrijwilligerswerk op de afnamelocatie omvat onder andere de volgende activiteiten.

  • het verwelkomen van donoren op de locatie.
  • het verzorgen van koffie, thee en versnaperingen voor de donoren.
  • het op orde houden van het donorcafé.
  • het verstrekken van schriftelijk informatiemateriaal.
  • het inschakelen van een medewerker van Sanquin als de donor inhoudelijke vragen heeft of onwel wordt.

De projectleider heeft daarnaast als taak het inroosteren van de vrijwilligers van de UVV.
In totaal zijn er 20 vrijwilligers bij dit project betrokken.
De werktijden zijn op alle werkdagen in de ochtenduren van 8.30 tot 12.00 uur, in de middag van 13.00 tot 16.30 uur en in de vooravond van 17.00 tot 20.30 uur. Op vrijdag alleen in de ochtend.

Sanquin verwacht van de vrijwilliger dat hij/zij:

  • Enthousiast, betrokken en flexibel is.
  • Goede sociale vaardigheden heeft gepaard aan een flexibele instelling.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zorgvuldig en oplettend handelt.
  • Minimaal 1 x per 2 weken een dagdeel werkt.