UVV 's-Hertogenbosch

RIJDENDE WINKEL

Met de rijdende winkel worden patiënten op de verpleegafdelingen bezocht. Het doel daarbij is in feite tweeledig.
Enerzijds biedt het de mogelijkheid contact te maken met de patiënten die daar behoefte aan hebben en anderzijds is het een service voor de patiënten die zelf niet naar de winkel kunnen om iets te kopen voor zichzelf of hun bezoekers.

Bij dit project zijn zes vrijwilligers betrokken.
Er wordt gewerkt in koppels van twee op dinsdag- en donderdagochtend. Werktijden van 09.30 tot 12.00 uur.
De inkopen voor de rijdende winkel worden verzorgd door de projectleider (een van de vrijwilligers).
Deze zorgt ook voor de financiële administratie.