UVV 's-Hertogenbosch

Dialyse

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het Dialysecentrum. Dit is een poliklinische afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Het dialysecentrum biedt verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie aan zoals Hemodialyse (kunstnier) en
peritoneaal dialyse (buikspoeling).
Chronische patiënten komen gemiddeld 2 of 3 keer per week naar het centrum voor de behandeling met de kunstnier.
De duur van de dialyse is gemiddeld 3 tot 4 uur.

Binnen de dialyseafdeling van het JBZ wordt er -bij voorkeur- dagelijks bewogen met de patiënten tijdens hun dialysebehandeling. mede door de inzet van studenten Sportkunde is men er op de afdeling op gericht om de patiënten spelenderwijs activiteiten te laten verrichten. Juist het spelenderwijs in beweging zijn, maakt het laagdrempelig voor onze vrijwilligers om met de patiënten activiteiten te doen, waarbij het uitgangspunt is dat de patiënten enige mate van beweging hebben.

 

Welke werkzaamheden worden van de vrijwilliger verwacht?

  • Zelfstandig spelenderwijs activiteiten doen met patiënten op de dagen dat de studenten Sportkunde niet aanwezig zijn.
  • De studenten maken gebruik van allerlei spelvormen die vastgelegd zijn in een map, waar onze vrijwilligers gebruik van maken.

 

Overige informatie

  • Medewerkers van Dialyse zorgen dat de vrijwilligers als spelletjescoach zelfstandig aan de slag kunnen.
  • Er zijn in het dialysecentrum altijd verpleegkundigen en zorgassistenten aanwezig bij wie men met vragen terecht kan.

  • Vrijwilligers zijn aanwezig op woensdagen en vrijdagen van 9.30 uur tot 11.30 uur en in de middag van 14.30 uur tot 16.30 uur.