UVV 's-Hertogenbosch

Dialyse

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het Dialysecentrum. Dit is een poliklinische afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Het dialysecentrum biedt verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie aan zoals Hemodialyse (kunstnier) en
peritoneaal dialyse (buikspoeling).
Chronische patiënten komen gemiddeld 2 of 3 keer per week naar het centrum voor de behandeling met de kunstnier.
De duur van de dialyse is gemiddeld 3 tot 4 uur.

Wat wordt verwacht van de vrijwilligers die hier werkzaam zijn?

 • Goed kunnen luisteren en invoelend vermogen.
 • Vriendelijk en geduldig omgaan met de patiënten.  
 • Oog hebben voor de behoeftes van de patiënt.
 • Ondersteunt de sfeer op de afdeling en draagt mede zorg voor het welbevinden van de patiënt.

Welke werkzaamheden worden van de vrijwilliger verwacht?

 • Contact leggen met de patiënt en een luisterend oor bieden.
 • Op verzoek van de patiënt kan een spelletje worden gedaan of een boek worden aangeboden.
 • Meehelpen met de organisatie van activiteiten.

Overige informatie

 • Er zijn in het dialysecentrum altijd verpleegkundigen en zorgassistenten aanwezig bij wie men met vragen terecht kan.
 • In totaal zijn er negen vrijwilligers werkzaam van wie er steeds twee aanwezig zijn.
 • Vrijwilligers zijn aanwezig op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend.
 • Werktijden in overleg.