UVV 's-Hertogenbosch

RECEPTIE

De werkzaamheden hebben betrekking op het begeleiden van poliklinische patiënten en patiënten, die voor onderzoek en voor opname komen en bezoekers.
Het betreft onder meer:
- de weg wijzen aan patiënten en bezoekers die de weg zoeken in het ziekenhuis
- bij opname, het begeleiden van de patiënten naar de dagverpleegafdeling/kort verblijf
- het begeleiden van patienten naar de poliklinieken en onderzoeksafdelingen
- het vervoeren van patienten in een rolstoel
- het opvangen en begeleiden van visueel gehandicapten
- taxi's bestellen en eventueel de shuttledienst inschakelen, waar nodig
- de bloemen van de informatiebalie bezorgen op de betreffende verpleegafdeling/bestemming

Er wordt gewerkt met een team van 4 vrijwilligers, die op herkenningspunten staan opgesteld
Er wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur en van 12.30-16.00 uur

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:
- de privacy van de patient respecteert
- op gepaste afstand wachten wanneer persoonlijke gegevens uitgewisseld worden
- zich niet uitlaat over medische specialisten, medewerkers van het ziekenhuis en/of verpleegkundige behandelingen
- de patient begeleidt totdat hij/zij overgedragen is aan de betreffende afdeling / hostess
- zorgvuldig en discreet omgaat met vertrouwelijke informatie
- wenskaarten bezorgt op aangegeven afdelingen

Ontvangst bij de balie van de UVV