UVV 'S-Hertogenbosch

GESCHIEDENIS

De Unie Van Vrijwilligers is net na de oorlog opgericht met als doel hulp en ondersteuning te bieden aan zorginstellingen en bij mensen thuis. De letters UVV stonden aanvankelijk voor Unie Vrouwelijke Vrijwilligers.
In het begin was het lidmaatschap van de UVV een soort erebaantje. Het waren voornamelijk de dames van doctoren, advocaten etc. die lid werden van de UVV. Men betaalde ook contributie. Vele jaren later werd de naam gewijzigd in Unie van Vrijwilligers.
Heren konden nu ook lid te worden, maar hun aantal bleef zeer beperkt.
De laatste jaren is het aantal mannelijke vrijwilligers echter fors toegenomen.

ORGANISATIE

Er is een landelijke overkoepelende vereniging, de Landelijke Unie van Vrijwilligers (LUVV) die de landelijke ontwikkelingen binnen het vrijwilligersbeleid en de organisatie worden bijgehouden.  
Bij deze landelijke vereniging zijn ruim 40 plaatselijke afdelingen als stichting aangesloten. In totaal zijn er meer dan 7000 vrijwillig(st)ers werkzaam bij deze stichtingen.

UVV 's-Hertogenbosch

De vrijwilligers (M/V) van de UVV 's-Hertogenbosch werken hoofdzakelijk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
maar er zijn ook enkele projecten bij andere zorginstellingen.
Bij de UVV 's-Hertogenbosch zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief binnen de verschillende projecten.
Als stichting hebben wij geen leden maar natuurlijk wel een bestuur.
Onze vrijwilligers worden deskundig begeleid door projectleiders en vervangend projectleiders. Dit zijn overigens ook vrijwilligers.
Ons budget komt uit bijdragen van het JBZ en instellingen waarvoor wij vrijwilligers leveren.

PRIVACY VERKLARING

Persoonlijke gegevens van vrijwilligers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De UVV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
De volledige Privacy Verklaring kan worden opgevraagd bij het secretariaat

UVV 's-Hertogenbosch       Tel. 0616029091                             KvK : 41080473
p/a Iepenlaan 16                  uvvdenbosch@gmail.com            IBAN : NL511NGB0003109989
5248 AK Rosmalen              www.uvv-denbosch.nl